ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย พร้อมรื้อถอน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0003/4535
หนังสือลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ