ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอโอนรถยนต์ราชการ บ 8335 เลย เนื่องจากการขายทอดตลาด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/4516
หนังสือลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ รพร.ด่านซ้าย
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ