ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/4233
หนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ