ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ไปปฏิบัติราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/4209
หนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง จังหวัดอ่างทอง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ