ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/4529
หนังสือลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.ท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ