ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/4051
หนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านพรมแดนท่าลี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ