ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเลื่อนการประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/4023
หนังสือลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ