ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุ ( แท่งลูกบาศก์คอนกรีต)
ทะเบียนหนังสือ ลย 52404/2936
หนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่
ส่งถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ