ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/3812
หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นภอ.ภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ