ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งราชการวิมล พละราช ไปปฎิบัติราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/3293
หนังสือลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจงหวัดอุบลธารธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ