ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุซูรี หม่อนความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ครัวเรือนล่ะ 3,000 บาท
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/21304
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอนาแห้ว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ