ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/3154
หนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ