ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/2848
หนังสือลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  สแกน0012