ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งให้มารับเงินประกันสัญญาจ้างที่ครบกำหนดค้ำประกันคืน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/2316
หนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หจก.ซีแอนด์อี แลนเทิร์น เฟสทิวอล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ