ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอซื้อสมุดเช็ค บัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 5103.3.12/2045
หนังสือลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ