ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/1894
หนังสือลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ