ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1871
หนังสือลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ