ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ชอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/1605
หนังสือลงวันที่ 29 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ