ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลฯชำนาญการ เลื่อนชำนาญการพิเศษ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/1060
หนังสือลงวันที่ 20 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางสุรีภรณ์ กอเซ็ม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ