ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคืนหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2648
หนังสือลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก. บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา
หมายเหตุ
ไฟล์
  New Doc 2018-07-12_1
  New Doc 2018-07-12_2
  New Doc 2018-07-12_3
  New Doc 2018-07-12_4
  New Doc 2018-07-12 (1)_1