ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ชี้แจงผลจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/587
หนังสือลงวันที่ 13 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท ไมโครซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ