ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรอง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/526
หนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ