ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้บุคคลากรเข้าร่วมเป็นตัวเเทนคัดเลือก จนท.พผท.ดีเด่น 63
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/439
หนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.เอราวัณ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ