ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/4162
หนังสือลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ