ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สรุปผลการประชุมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/409
หนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ