ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งชลอการลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/202
หนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ