ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2583
หนังสือลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์
  การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 7 ปี 2561 คณะทำงานเฝ้าระวังฯ
  รายงานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 6 ปี 2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561