ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (รพร.ด่านซ้าย บ 8335 เลย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/19256
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ