ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพร้อมเงินเพิ่ม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/19205
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หจก.ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ