ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การสำรวจข้อมูลพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/2512
หนังสือลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ