ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 5103.3.12/18841
หนังสือลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ