ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/18755
หนังสือลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ