ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมราชการและประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/18161
หนังสือลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ