ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/18121
หนังสือลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมอนามัย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ