ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขยายเขตระบบจำหน่ายและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/17976
หนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ