ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่ม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/17914
หนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.เอส.อิมปอร์ต
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ