ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยกเลิกคำสั่งลงโทษฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.010/3951
หนังสือลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายจันที อ้วนศิริ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ