ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ตอบรักการเข้าศึกษาดูงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย74101.5/17617
หนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ