ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/17447
หนังสือลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ