ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) และคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/17346
หนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ