ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขสัญญาจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/3897
หนังสือลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ