ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัท มะลิทอง จำกัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/17008
หนังสือลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรแอร์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ