ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/16867
หนังสือลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รพ.ภูหลวง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ