ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบูรณาการวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/16620
หนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ