ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/16362
หนังสือลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ