ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อายัดทรัพย์สิน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/16299
หนังสือลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ห.จ.ก.พี.ดี.เอส.กรุ๊ป แอนด์ ชัพพลาย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ