ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/16213
หนังสือลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย ด่านซ้าย ภูกระดึง หนองหิน ผาขาว วังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ