ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งผลการจัซื้อจัดจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/16014
หนังสือลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ