ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/15652
หนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผวจ.เลย
ส่งถึง ผอ.รพ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ