ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมสถานพยาบาลที่ให้บริการกรณีทันตกรรม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/15441
หนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เจ้าของคลินิกทันตกรรมยิ้มเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ